26/10/2020

เล่นกับลูกอย่างไร ให้มีพัฒนาการที่สมวัย

  การเล่นเป็นงานของเด็ก  นอกจากจะได้รับความสนุกสนานแล้ว การเล่นที่เหมาะสมยังกระตุ้นพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดีด้วย

Read More